VÝZVA

Vyzyvatel:

Fond dalšího vzdělávání; se sídlem Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, zastoupený p. Petrou Kratoškovou, pověřenou řízením, IČO: 004 05 698

Kontaktní osoby:

Mgr. Carmen Váňová, email: carmen.vanova(at)fdv.cz, PROKOP - východ
Bc. Andrea Kožuchová, email: andrea.kozuchova(at)fdv.cz, PROKOP - central

Předmět:

Výzva k zapojení do projektů
“Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I”
(zkráceně PROKOP - východ)

“Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti II”
(zkráceně PROKOP - central)

PRACUJETE V POMÁHAJÍCH PROFESÍCH A CHCETE SI ROZŠÍŘIT PORTFOLIO VAŠICH SLUŽEB? CHCETE SE S NÁMI JAKO EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK PODÍLET NA ZAJÍMAVÉM A UŽITEČNÉM PROJEKTU? PŘIPOJTE SE K NAŠEMU TÝMU A PŘIPRAVTE S NÁMI DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ NA VSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ.

FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (FDV) V RÁMCI PROJEKTŮ
“Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I” neboli
“PROKOP - východ” (reg. č. CZ 03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002735),
“Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti II” neboli
“PROKOP - central” (reg. č. CZ 03.1.48/0.0/0.0/15_123/0007008),
hledá tyto odborníky z řad pomáhajících profesí:

 • kariérové / pracovní poradce či konzultanty
 • kouče zaměřené na oblast budování kariéry
 • konzultanty lidských zdrojů zaměřené na oblast budování kariéry
 • psychology se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
 • sociální pracovníky se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
 • pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
 • facilitátory se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
 • výchovné poradce se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
 • speciální pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
 • případně další relevantní odborníky, kteří mají zkušenosti v oblasti kariérního / pracovního poradenství

Výhodou je prokazatelná zkušenost v oblasti poskytování poradenství předluženým osobám nebo osobám předlužením ohroženým v rámci sítě sociálních služeb.

Poradenské aktivity budou zaměřeny na následující formy:

 • poradenství k osobnostnímu rozvoji
 • poradenství k získání konkrétního pracovního uplatnění/místa
 • poradenství k zajištění socioekonomického statusu
 • poradenství k analýze potřeb
 • poradenství k posílení silných stránek osobnosti
 • poradenství k zajištění finanční stability klienta
 • poradenství k efektivnější volbě využití nástrojů APZ (aktivní politiky zaměstnanosti)

Tito odborníci budou v projektu zapojeni jako EXTERNÍ PORADCI pro stěžejní aktivitu, kterou je individuální poradenství. Externí spolupráce bude probíhat na základě trojstranné smlouvy o individuálním poradenství mezi účastníkem poradenství, vyzyvatelem a externím odborníkem - poradcem.

Do projektu se nemohou hlásit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Externí poradce bude v rámci projektu zajišťovat individuálni poradenství pro nezaměstnané osoby, které jsou evidovány jako:

 • uchazeči a zájemci o zaměstnání - zejména fyzické osoby dlouhodobě nezaměstnané
 • fyzické osoby s opakovanou evidencí na ÚP, příjemci dávek, osoby ohrožené hromadným propouštěním

a dále pro osoby ekonomicky neaktivnímimo evidenci ÚP (např. matky na rodičovské dovolené)

Realizace projektových aktivit projektu PROKOP - východ v oblasti poradenství probíhá od února 2017 v následujících regionech:

 • ZLÍNSKÝ KRAJ
 • JIHOMORAVSKY KRAJ
 • OLOMOUCKÝ KRAJ
 • MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
  (začátek poradenských aktivit až ve 2. čtvrtletí 2017)

Realizace projektových aktivit projektu PROKOP - central v oblasti poradenství probíhá od června 2017 v následujících regionech:

 • Hlavní město PRAHA
 • STŘEDOČESKÝ KRAJ
 • JIHOČESKÝ KRAJ
 • ÚSTECKÝ KRAJ
 • LIBERECKÝ KRAJ
  (vybrané lokality po dohodě s ÚP ČR)

Individuální poradenství bude probíhat plošně na celém území příslušného regionu, zejména pak v lokalitách příslušných KrP a KoP ÚP, v obcích s rozšířenou působností, v místech s dobrou dojezdností, kde také počítáme se zajištěním působnosti vybraných poradců.

Kraj KrP Příslušné KoPy
Zlínský Zlín Seznam zde
Jihomoravský Brno Seznam zde
Olomoucký Olomouc Seznam zde
Moravskoslezský Ostrava Seznam zde
Hlavní město Praha Praha Seznam zde
Středočeský Příbram Seznam zde
Jihočeský České Budějovice Seznam zde
Ústecký Ústí nad Labem Seznam zde
Liberecký Liberec Seznam zde

Poradce může poskytovat služby ve více regionech realizace projektu za předpokladu zajištění adekvátního počtu míst výkonu poradenství.

Každý zájemce o poskytování poradenských služeb bude registrován do online nástroje “KATALOG PORADCŮ, (dále jen „Katalog“), ze kterého si klienti budou sami vybírat registrované a schválené poradce. Zájemci registrujte se ZDE.

Na základě této registrace budete následně ze strany FDV vyrozuměni, zda naplňujete požadavky na  kvalifikaci a zda bude Váš profil zveřejněn v KATALOGU PORADCŮ.

Pozn.: Katalog poradců je hlavní online webový nástroj pro komunikaci a reporting, který dále slouží jako hlavní informační zdroj o možnostech vzdělávacích či pracovních aktivit pro klienta. Pomocí Katalogu poradců probíhá komunikace a reporting o práci s klienty směrem k vyzyvateli. Komunikace a reporting o práci s klienty v daném kraji bude a další související průběžná administrace poradenského procesu bude řešena směrem k vyzyvateli prostřednictvím informačního systému.

Kontakt

Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7